ค้นหา
 จาก 
 ค้นหาเฉพาะ 
 

 คอลัมน์ที่ต้องการให้แสดง
  หน่วยเหนือ หน่วย
  หน่วยรอง หมายเลข 5 ตัว
  สื่อสารทหาร องค์การ

 จำนวนแถวต่อหน้า
 
 
พบข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมด 5187 รายการ   จำนวนหน้า  346 หน้า    : หน้าที่  1
ชื่อหน่วยเต็ม
ชื่อหน่วยย่อ
สื่อสาร ทบ.
ตู้สาขาโทรศัพท์ กองบัญชาการกองทัพบก  ตู้สาขาโทรศัพท์ บก.ทบ.  97000 
ตู้สาขาโทรศัพท์ กองบัญชาการกองทัพบก  ตู้สาขาโทรศัพท์ บก.ทบ.   
กองบัญชาการกองทัพบก/สำนักงานผู้บังคับบัญชา  สำนักงาน ผบ.ทบ./ฝสธ.ผู้บังคับบัญชา  97712 
กองบัญชาการกองทัพบก/สำนักงานผู้บังคับบัญชา  สำนักงาน ผบ.ทบ./ฝสธ.ผู้บังคับบัญชา  97713 
กองบัญชาการกองทัพบก/สำนักงานผู้บังคับบัญชา  สำนักงาน ผบ.ทบ./ฝสธ.ผู้บังคับบัญชา   
กองบัญชาการกองทัพบก/สำนักงานผู้บังคับบัญชา  สำนักงาน ผบ.ทบ./ฝสธ.ผู้บังคับบัญชา   
กองบัญชาการกองทัพบก/สำนักงานผู้บังคับบัญชา  สำนักงาน รอง ผบ.ทบ.  97722 
กองบัญชาการกองทัพบก/สำนักงานผู้บังคับบัญชา  สำนักงาน รอง ผบ.ทบ.  97723 
กองบัญชาการกองทัพบก/สำนักงานผู้บังคับบัญชา  สำนักงาน รอง ผบ.ทบ.  97724 
กองบัญชาการกองทัพบก/สำนักงานผู้บังคับบัญชา  สำนักงาน รอง ผบ.ทบ.  97725 
กองบัญชาการกองทัพบก/สำนักงานผู้บังคับบัญชา  สำนักงาน รอง ผบ.ทบ.  97726 
กองบัญชาการกองทัพบก/สำนักงานผู้บังคับบัญชา  สำนักงาน ผช.ผบ.ทบ.(1)  97733 
กองบัญชาการกองทัพบก/สำนักงานผู้บังคับบัญชา  สำนักงาน ผช.ผบ.ทบ.(1)  97735 
กองบัญชาการกองทัพบก/สำนักงานผู้บังคับบัญชา  สำนักงาน ผช.ผบ.ทบ.(1)  97737 
กองบัญชาการกองทัพบก/สำนักงานผู้บังคับบัญชา  สำนักงาน ผช.ผบ.ทบ.(1)  97739 
(แสดงหน้าละ 15 รายการ) :: หน้าที่  1          <<  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >>